Naifm

Sri Lanka's Number.01 News Website

ජනපති ලේකම්ගෙන් මැකොට පිළිතුරක්

ජනරජයේ ජනාධිපතිතුමාගේ නිල කාර්යයන් අරබයා මැතිවරණ කොමිසම විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය පිණිස එවනු ලැබූ ලිපි මගේ කාර්යාලයට ලැබීමට පෙර, ජනමාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබීමත්, එකී ලිපි තවත් අයට පිටපත් කොට තිබීමත් ගැන මම මවිත වෙමි” යනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය වෙත ලිපියක් යවමින් දන්වා ඇත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 24 (3) ඡේදයේ විධිවිධාන ප්‍රකාර දවස් 14කට නොඅඩු කාලයකට කල්තැබූ ඡන්ද විමසීම 15 වැනි දවසේ වුවද පැවැත්විය හැකි බැවින්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 129 වගන්තිය යටතේ ශේ‍ර්ෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමුවීමේ ප්‍රශ්නය පැනනොනඟින බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ජනාධිපති ලේකම් විසින් යවා ඇති එම ලිපියෙහි සඳහන් වෙයි.

2020.04.25 දින ඡන්ද විමසීම කළ නොහැකි නම් 24 (03) ඡේදය යටතේ නිකුත් කළ ගැසට් ප්‍රකාශනයේ ඡන්ද විමසීම කළ හැකි වෙනත් දිනයක් විශේෂයෙන් සඳහන් කිරීමට 24 (3) ඡේදයේ විධිවිධාන යටතේ කොමිසම බැඳී සිටින බව කනගාටුවෙන් වුවද පෙන්වාදිය යුතුව තිබේ යැයිද එම ලිපියෙහි සඳහන් කර ඇත එකී ඡන්ද විමසීම සිදුකරන දිනය, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 24 (3) ඡේදය යටතේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද ගැසට් ලේඛනය නිකුත් කළ දිනට දවස් 14කට පසුව විය යුතු බවද සඳහන් කළ යුතුය යනුවෙන්ද එම ලිපියෙහි සඳහන්ය. එසේ සඳහන් කරන්නේ “2020 පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණය සහ නව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන දිනය” මැයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මාර්තු 31 සහ අප්‍රේල් 01 දිනවල එවූ ලිපිවලට පිළිතුරු ලිපියක් යවමිනි.

ජනාධිපති ලේකම්වරයා යවා ඇති එම ලිපියේ මෙසේද සඳහන්ය පහත දැක්වෙන තතු ලුහුඩින් සඳහන් කිරීම සුදුසුය. 2020.03.02 දිනැති අංක 2165/8 දරන ගැසට් ප්‍රකාශනයෙන් 2020.03.02 දින මධ්‍යම රාත්‍රි සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර නව පාර්ලිමේන්තුව 2020.05.14 දිනට කැඳවනු ලැබීය. එකී ප්‍රකාශනයෙන් නව පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රිවරුන් තෝරා ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම සඳහා දිනය 2020.04.25 ලෙස නියම කෙරිණි. ඉන් අනතුරුව,

(අ) දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක ලේකම්වරු මැතිවරණයට තරග කිරීමේ සිය අභිලාෂය පළ කළහ. (ආ) පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් ගණනාවක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ් 15 වැනි ඡේදය ප්‍රකාර පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා පත්වීමට අදහස් කරන අපේක්ෂකයන්ගේ නම් ඇතුළත් නාමයෝජනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කළහ. (ඇ) එකී අපේක්ෂකයන්ගේ ලිඛිත අනුමැතිය ද දෙන ලදී. (ඈ) පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 16 සහ 17 ඡේද ප්‍රකාර නියමිත පරිදි ඇප මුදල් තැන්පත් කරන ලදී.

අදාළ තත්ත්වයන් යටතේ ස්වාධීන අපේක්‍ෂකයෝ ගණනාවක් සහ පිළිගත් දේශපාලන පක්‍ෂ ගණනාවක් (අ) පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ නියෝගය (ආ) මැතිවරණ දිනය නියම කිරීමේ නියෝගය (ඇ) නාමයෝජනා පත්‍ර භාර ගැනීමේ දිනය සහ (ඈ) අදාළ තේරීම් භාර නිලධාරීන් වෙත නාමයෝජනා පත්‍ර භාරදීම පිළිගෙන යථා පරිදි ක්‍රියා කළහ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 24 ඡේදයේ ප්‍රකාර 24(1) ඡේදයේ A සිට D දක්වා අනු ඡේදවල ඇතුළත් කරුණු සුවිශේෂ කොට දක්වමින් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ගැසට් ලේඛනය මඟින් නිවේදනයක් පළ කළ යුතුව තිබිණි. 2020.03.20 දිනැති අංක 2167/12 ගැසට් ලේඛනයෙන් 24(1) ඡේදයේ ඒ සහ ඛ් අනු ඡේදවල ඇතුළත් කරුණු පමණක්, එනම් සෑම මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයකම 2020 අප්‍රේල් 25 වැනි දින උදේ 7.00 සිට සවස 4.00 දක්වා ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරෙන බව සහ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක සඳහන් කරමින් නිවේදනයක් ප්‍රසිද්ධ කළ බව දක්නට ඇත.

ඉන් අනතුරුව මැතිවරණ කොමිසම නිකුත් කළ 2020.03.21 දිනැති අංක 2167/19 ගැසට් ලේඛනයෙන් 2020.04.25 දින ඡන්ද විමසීම සිදුකළ නොහැකි බවත්, 2020.04.30 දින සිට දවස් 14කට පසු එළැඹෙන දිනයක් ඡන්ද විමසන දිනය ලෙස නම් කරන බවත් ප්‍රකාශ කරන ලදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ලැබී ඇති උපදෙස් අනුව 2020.05.28 දින හෝ ඊට පෙර මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි බව ප්‍රකාශ කිරීම මේ අවස්ථාවේ කළ නොහැකිය. ඡන්ද විමසීමේ දිනය නියම කිරීම මැතිවරණ කොමිසමේ වගකීමක් වන අතර මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්යයන්ට සහ වගකීම්වලට මැදිහත්වීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අදහස් නොකරයි කල් දැමුණු ඡන්ද විමසීම පිළිබඳ නිවේදනය කිරීමේ කාල සීමාව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 24(3) ඡේදයේ විධිවිධාන ප්‍රකාර දවස් 14කට නොඅඩු කාලයක් බව එනම්, කල් තැබූ ඡන්ද විමසීම් 15 වැනි දවසේ වුවද පැවැත්විය හැකි බව පෙන්වා දෙනු කැමැත්තෙමි. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට මේ රටේ ජනතාවට අයිතිය ඇති බවත්, එය ඔවුන්ගේ ස්වෛරී අයිතියක් බවත් මා අවධාරණය කළ යුතු නැත ඉහත සඳහන් කරුණු සියල්ල සම්පිණ්ඩනය කළ විට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 129 වගන්තිය යටතේ ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමුවීමේ ප්‍රශ්නය පැනනොනඟින බව මැතිවරණ කොමිසම වෙත දැනුම් දෙන ලෙසට මට උපදෙස් ලැබී ඇත.