achat levitra au usa online apotheke schweiz viagra cialis at discount red viagra 100mg cialis price in pattaya buy cheap cialis super active

Naifm

Sri Lanka's Number.01 News Website

නිවැරදිව බෝධි පූජාවක් තබන විදිය

ලෝකයේ පළමු බෝධි පූජාව ලෙස අනිමිස ලෝචන පූජාව ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට බුද්ධත්වයට ලැබීම සඳහා උපකාරී වූ බෝධි වෘක්‍ෂය දෙස සතියක්‌ ඇසිපිය නොහෙලා බලාසිටිමින් කෘතඥතාව දක්‌වන ලදී. මෙලෙස පහල වූ අටවිසි බුදුවරයන් වහන්සේලා වෘක්‍ෂයක්‌ මුල්කොට බුද්ධත්වය ලබාගත් බව කියෑවේ. ඒ අනුව බෝධි වෘක්‍ෂයක්‌ මුල සිත එකඟකර ගැනීමටත් ප්‍රඥාව වැඩීමටත් උපකාර වන ශක්‌තිය පිළිබඳව සර්වඥයන් වහන්සේ පෙන්වා දී ඇත.

පෙර සසරේ කරන ලද කුසල් අකුසල් අනුව අපට බලපාන සියලු අපල දුරුකර ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි උසස්‌ම ශාන්තිකර්මය ලෙස බෝධි පූජාව සඳහන් කළ හැකි අතර සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දියුණුව හා කායික මානසිsක සංහිඳයාව සඳහාද ඒ තුළින් විශාල සහනයක්‌ ලැබිය හැකිය. මෙකී බෝධි පූජාව නිවැරැදිව පවත්වන තරමට එහි ප්‍රතිඵලයන්ද ඉතා උසස්‌ වේ.

බෝධි පූජා ශාන්ති කර්මය තමා වෙනුවෙන් පමණක්‌ නොව වෙනත් අය වෙනුවෙන්ද සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිදුකළ හැකිය. වෙනත් අයකු වෙනුවෙන් බෝධිපූජාවක්‌ පවත්වන විට එය පවත්වනු ලබන ස්‌ථානය, දිනය, උදේ – සවස වශයෙන් කාලය පිළිබඳව එම තැනැත්තා දැනුවත් කිරීම තුළින් පවත්වනු ලබන බෝධිපූජාවේ ශක්‌තිය ඔහුට ග්‍රහණය කරගැනීම පහසුවේ.

දෛවඥයකු විසින් කේන්දර පරීක්‍ෂාවකින් පසු උදාවී ඇති ග්‍රහචාරය හඳුනාගෙන පීඩාකාරී ලෙස හෝ නීච වූ ග්‍රහයන්ගෙන් වන උවදුරු වළක්‌වා ගැනීමට ඒ ඒ ග්‍රහයාට උචිත පරිදි බෝධි පූජා තැබිය යුතු පිළිවෙත් එකිනෙකට වෙනස්‌ බැවින් එම තත්ත්වය හඳුනාගෙන එම ශාන්ති කර්මය සඳහා යොමුවීමට කල්පනාකාරී විය යුතුය.

රවි අපලයට – ඉරු දින රවිට හිමි අතර රවි හෝරාව යොදාගෙන දකුණු දිශාව බලා පූජා තැබීමට යෝග්‍ය වේ. රවිට හිමි අංක 1 බැවින්, 1,10,100 ආදී සංඛ්‍යාවලින් රතු නෙළුම්, රතු අරලිය වැනි මල් ද රතු රෙදි යොදා කොඩි ද, තැඹිලි තෙල් පහන් දැල්වීම ද මැනවි. සූරිය පිරිත සඡ්ජායනය කරන්න.

ආශාවන් සැම දුරු කළ මුනිදා

සුදුසුය පූජා ලැබුමට නිබදා

භගවත් අරහං ගුණබල විහිදා

හිරු ග්‍රහ අපලය දුරලන් සැමදා

සඳු අපලයට – සඳු දින සඳු හෝරාවේ උතුරු දිශාව බලා සුදු නෙළුම්, සුදු අරලිය, සමන් පිච්ච ආදී මල් ද 2,11,20 වශයෙන් සුදු කොඩිවැල්ද සමඟ ගිලන්පස පූජා කර චන්ද පිරිත සජ්ජායනය කරන්න.

නිම්මා නැති දුක්‌ සයුරේ කිමිදා

අප වෙනුවෙන් දුක්‌ වින්දේ පෙරදා

සම්මා සම්බුදු ගුණ බල විහිදා

සඳු ග්‍රහ අපලය දුරලන් සැමදා

කුජ අපලයට – අඟහරුවාදා දින කුජ හෝරාවෙන් දකුණු දිශාව බලා 3, 21, 30 ආදී සංඛ්‍යාවලින් රතු කොඩි, රතු මල් සමඟ පස්‌තෙල් පහන් දල්වා දස දිසා පිරිත සජ්ජායනා කරන්න.

පසලොස්‌ චරණය ගුණපිරි මුනිඳා

සදහම් මඟ පෙන්වා දුන් පහදා

විඡ්ජාචරණය නැණ බල විහිදා

කුජ ග්‍රහ අපලය දුරලන් සැමදා

බුධ අපලයට – බදාදා දින බුද හෝරාවෙන් නැගෙනහිර දිශාව බලා 4,13,22 ආදී සංඛ්‍යාවලින් කොල පාට කොඩි මල් බුලත් තබා කොහොඹ තෙල් වලින් පහන් දල්වා දසදිසා පිරිත සඡ්Cධායනා කරන්න.

අමත නිවන් මග තිලොවට පහදා

සැපත නිවන් රස ලැබදී නොමදා

සුගත සුගත මුනි තෙදබල විහිදා

බුධ ග්‍රහ අපලය දුරලන් සැමදා

ගුරු ගේ අපලයට – බ්‍රහස්‌පතින්දා දින ගුරු හෝරාවෙන් නැගෙනහිර දිශාව බලා 5,14,23 සංඛ්‍යාව වලින් කහපාට කොඩි, මල් තබා තැඹිලි තෙල් දල්වා අභිසම්භිදාන පිරිත සඡ්Cධායනය කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ඇස්‌ හිස්‌ මස්‌ ලේ දන් දී පෙරදා

පෙරුමන් බලයෙන් මරුවන් පරදා

ලෝක විදූ ගුණ තිලොවට විහිදා

ගුරු ග්‍රහ අපලය දුරලන් සැමදා

සිකුරු අපලයට – සිකුරාදා දින සිකුරු හෝරාවෙන් උතුරු දිශාව බලා 6,15,24 යන සංඛ්‍යාවලින් විචිත්‍ර වර්ණ කොඩිවැල්, දෙහි, දොඩම් වැනි ඇඹුල් සහිත බීම ගිලන්පස තබා පාට පාට මල් පූජා කර පස්‌තෙල් පහන් දල්වා, ධජග්ග පිරිත සඡ්Cධායනය කරන්න.

සිල් ගුණ නුවණින් අසම වූ මුනිදා

අනුත්තරය සැම ගුණයෙන් සැමදා

අනුත්තරය මුනි සැප බල විහිදා

සිකුරු අපල දොස දුරලන් සැමදා

ශනි අපලයට – සෙනසුරාදා දින ශනි හෝරාවෙන් බස්‌නාහිර බලා 7,16,52 ආදී සංඛ්‍යා වලින් නිල්පාට කොඩි වැල්, නිල් මල්, ගිතෙල් හා තල මිශ්‍ර කිරි ආහාර පූජා කර ගිතෙල් පහන් දල්වා පූජාව තබා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය, ධජග්ග සූත්‍රය සඡ්Cධායනය කරන්න.

පුරිස ලකුණු දෙතිසක්‌ ගත වොරඳා

අනිස දහම් මග හෙළි කළ පෙරදා

පුරිස දහම් සාරථිබල විහිදා

සෙනසුරු අපලය දුරලන් සැමදා

රාහු අපලයට – අඟහරුවාදා දින කුජ හෝරාවෙන් 8,17,27 ආදී සංඛ්‍යාවලින් අළු පාට කොඩිවැල්, වැටකේ මල් පුදා, පස්‌තෙල් පහන් දල්වා, ඛන්ද පිරිත සඡ්Cධායනය යෝග්‍යයි.

සුරනර සැමටම ගුරු වූ මුනිඳා

දෙසු අමා සදහම් රස වළඳා

සත්තා නම් බුදුගුණ ලොව විහිදා

රාහු අසුර දොස දුරලන් සැමදා

කේතු අපලයට – සෙනසුරාදා දින ශනි හෝරාවෙන් 9,18,27 සංඛ්‍යාවෙන් විචිත්‍ර වර්ණ කොඩිවැල්, පුවක්‌ මල්, කෙසෙල් මුව මල්, ගිතෙල් හා තල මිශ්‍ර කිරි ආහාර පූජා කර ගිතෙල් පහන් දල්වා පූජාව තබා චන්ද පිරිත, කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සඡ්Cධායනා කරන්න.

නාත මෛත්‍රී මහසත් සුරිඳා

බුදු වී බුදුබල විහිදයි මතුදා

බුදු බලයෙන් භූ පේ දොර හැරදා

කේතුගෙ අපලය දුරලන් සැමදා

නව ග්‍රහ අපල දුරුවීම සඳහා බෝධි පූජාවක්‌ තබන විට අෂ්ඨ ඵල දෙතිස්‌ ඵල හෝ ඕනෑම පූර්වාබෝධි ශාඛාවක්‌ විය හැකි වුවත් තමා පූජා පවත්වන්නේ ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන් වෙනුවෙන් බවට සිතෙහි ධාරණය කර සැදැහැ සිතින් ශ්‍රද්ධා සම්පන්නව පලමුව බෝ මළුව ඇමද ආසන පිරිසිදු කර පූජාව පිළියෙල කර ගන්න බෝධි පූජාව තබන විට බෝධිය භාර (අධිගෘහිත) දෙවියන්ට පහනක්‌ද තෙරුවන් සඳහා පහන් 3 ක්‌ද සතරවරම් දෙව්වරු උදෙසා පහන් 4 ක්‌ද දේව මණ්‌ඩලය සඳහා පහන් 7 ක්‌ද නවග්‍රහයන් නමදෙනා වෙනුවෙන් පහන් 9 ක්‌ද දැල්වීම. මල්, පහන්, සුවඳ ධූප, ගිලන්පස, කිරිආහාර, චතුමධුර, කොඩි ආදිය තබා සුවඳ පැන් කළ වලින් බෝධීන් වහන්සේ නහවා බෝධි පූජාව පිළිගන්වා සෙත් පිරිත් සඡ්ජායනය කර මෛත්‍රි භාවනාව වඩන්න.

බෝධි පූජාව භක්‌තිsයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් තැබීමෙන් දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සැප සම්පත් නිරෝගී සම්පත්තිය හා දීර්ඝායුෂ ලැබීමටත් ප්‍රඥව ලැබීමටත් හැකි මහානුභාවසම්පන්න බෞද්ධ ශාන්ති කර්මයක්‌ ලෙස සැලකේ.

ගැඹුරාන්තයෙන් සලකා බලන කල කවර හෝ කරුණක්‌ මුල් කර ගනිමින් සිතෙහි එකඟතාව ඇතිකරවාගෙන ඒ අනුව සිත යෝගාවචර කරගැනීම ප්‍රතිපත්ති පූජාවකි. ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් සිදුකිරීම නිතැනින්ම ශීලයක්‌ සමාධියක්‌ ඒ තුළින් ප්‍රඥාවත් වඩනා පිංකමක්‌ බව කිව යුතුය. ඒ අනුව පෙනී යන්නේ මෙම පූජාවන්හි අවසානය ප්‍රඥව වඩා ඒ තුළින් නිවන් මඟ හෙළිකර ගැනීමම බව අවධාරණය කර සිටිමු.

අවසාන වශයෙන් ඉතා ශ්‍රද්ධා සිතින් යුතුව සිදුකළ බෝධි පූජා ඇතුළු සියලුම පුණ්‍ය ක්‍රියාවලින් ඔබ රැස්‌කර ගන්නා වූ කුසල් දේවතා මණ්‌ඩලයේ සියලු දෙවියන් වෙත අනුමෝදන් කර තම අභිමතාර්ථය ඉටුකර දෙනමෙන් දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් ඔබේ සියලු ප්‍රාර්ථනා සඵල කරගැනීමට දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඔබට ලැබෙනු ඇත.